Nasza Szkoła została laureatem programu „Wiarygodna Szkoła”

Najważniejszym kryterium było zdobycie przez szkołę co najmniej 4 skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.

Szkoły musiały także spełnić określone standardy w obszarach bazy i zapewnianego bezpieczeństwa. W tym celu, w każdej szkole została przeprowadzana dodatkowa weryfikacja właśnie tych obszarów.

Celem Projektu jest pomóc rodzicom przy wyborze odpowiedniej placówki dydaktycznej dla swoich dzieci. Cały Projekt ma stać się drogowskazem polecającym te szkoły, które są godne zaufania i wyróżniają się na rynku edukacyjnym.

wiarygodna-szkola-1

Czym jest program „Wiarygodna Szkoła”?

Program Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Wizytówka Szkoły na stronie jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.