31 maja 2019r. uczniowie  naszej  szkoły wraz z panią Krystyną Makuch oraz Katarzyną Lipianin-Drabek brali udział w Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

W ramach zajęć doradztwa zawodowego oraz promocji naszej szkoły, 17 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w  wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez wykładowców uczelni. Z  zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładów Pana dr Tomasza Bielaka – ”Śwat poznawany  przez algorytmy – o problemach medioznawstwa” oraz wykład dr Bartosza Micherdy -”Czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów”?

Podczas festiwalu oprowadzali nas po uczelni wykładowcy wydziału organizacji i zarządzania dr Ewa Lipianin-Zontek oraz dr Zbigniew Zontek. Prowadzone  były dyskusje z młodzieżą  na temat wybranej dalszej drogi kariery szkolnej naszych uczniów.

Pobyt na uczelni zakończyliśmy wspólnym posiłkiem w studenckiej stołówce.