Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w warsztatach online „Żonkile” Opowieść o powstaniu w getcie warszawskim.
Zajęcia te zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Muzeum POLIN.
W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli fragmenty filmu „Nie było nadziei”, czytali wypowiedzi osób biorących udział w powstaniu, oraz dowiedzieli się, dlaczego żonkile są symbolem powstania w getcie warszawskim.
To krótkie, intensywne spotkanie online, zaangażowało uczniów do wspólnej pracy. Cześć uczestników warsztatów postanowiło włączyć się do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. A wynikiem ich pracy jest to wspólne zdjęcie.

 

Justyna Nikiel