Uprzejmie prosimy i przypominamy o pozostaniu w domach.