W dniu dzisiejszym tj.22.09.2016 w naszej szkole odbyła się ,,Żywa lekcja historii”której uczestnikiem był pan Jan Wojciech Wingralek były dyrektor odbudowy Cmentarza Orląt Lwowskich i żarliwy propagator pamięci o polskich Kresach Wschodnich.

Ocalając pamięć narodu, ocalamy jego duszę.

W trakcie spotkania dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum pan Wingralek w barwny sposób przedstawił historię Cmentarza Orląt oraz samego miasta Lwowa. Młodzież poznała historię swoich rówieśników, którzy nie wahali się oddać życia  w obronie swego miasta w 1918 roku broniąc jego polskości.

Składamy panu Wingralkowi serdeczne podziękowania za udział w tych zajęciach.