2015/04/27 – Protokoły z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: