Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych

przez Miasto Szczyrk na rok szkolny 2020/2021

 

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
  lub
 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się bezpośrednio w szkołach.

Zapisy do szkół obwodowych:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku, ul. Myśliwska 154

 

rozpoczynają się dnia 2 marca 2020r. o godz. 9.00 i trwają do dnia 27 marca 2020r. do godz. 15.00.  

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni formularz – ZGŁOSZENIE.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 2 marca 2020r. o godz. 9.00 i trwa do 27 marca 2020r. do godz. 15.00.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/229/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły,
 2. Kandydat, który mieszka w odległości mniejszej niż 3 km od szkoły,
 3. Kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym,
 4. Kandydat, który realizował roczne przygotowanie przedszkolne w obwodzie danej szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK wraz niezbędnymi załącznikami o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły podstawowej.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczyrk na rok szkolny 2020/2021.
 • Rekrutacja – Zarządzenie 3720200211

 

 

Szczyrk, dnia 11 luty 2020r.


Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej

publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów

zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

uchwała z 28.03.2017r.