10, 11 i 12 kwietnia odbywa się w naszej szkole Egzamin Gimnazjalny dla ostatniej klasy gimnazjum.

Informacje OKE Jaworzno:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 + załączniki

W tych dniach nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych.