W dniach 15, 16 i 17 kwietnia odbywa się Sprawdzian ósmoklasisty.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych.