W załączniku poniżej znajduje się lista uczniów przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KL.1 SP20200423