Postanowienia ogólne:

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród pracowników szkoły koordynatora, którego zadaniem jest m.in. regularne sprawdzanie jakości powietrza dla rejonu szkoły na stronie: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Zakres działań w przypadku zwiększonej emisji smogu:

W czasie występującej emisji smogu należy:

1. Poziom mały (kolor zielony) – przebywać poza budynkiem szkoły możliwie najczęściej.
2. Poziom I (kolor żółty) – skrócić czas pobytu dzieci w terenie oraz ograniczyć aktywność fizyczną wymagającą wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni.
3. Poziom II (kolor pomarańczowy) – ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych.
4. Poziom III (kolor czerwony) – maksymalnie unikać przebywania na otwartej przestrzeni, w budynku szkoły zamknąć okna w klasach i na korytarzach oraz nie podejmować działań wymagających dużego wysiłku fizycznego. W budynku szkoły zamknąć okna w klasach i na korytarzach oraz nie podejmować działań wymagających dużego wysiłku fizycznego.

Procedura ANTYSMOGOWA