6 września uczniowie naszej szkoły przygotowali krótki występ artystyczny „pod szczyrkowską Pietą” w celu upamiętnienia 167 żołnierzy oddziału „Bartka”. W trakcie uroczystości odnieśli się oni do trudnej historii Polski oraz do najważniejszych wydarzeń wrześniowych. Na obchodach byli obecni przedstawiciele władz powiatu, gminy oraz poczty sztandarowe z Bielska-Białej oraz Żywca. Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości Panu Zdzisławowi Starościakowi oraz Pani  Alicji Reinhard-Flame.