Tak było:

https://photos.app.goo.gl/7XwtaJvBSVsDF1e33


Aktualny harmonogram obchodów Dnia Patronki SP 1 Szczyrk
Heleny Marusarzówny

Termin: 21 luty 2018r. (środa)

Miejsce: Skrzyczne – Mistrzostwa SP 1 Szczyrk w narciarstwie alpejskim
teren wokół szkoły – gry i zabawy na śniegu

Uczestnictwo:
W zawodach narciarstwa zjazdowego biorą udział uczniowie klas I – III SP biorący udział w zajęciach z narciarstwa (nie wymaga się zgłoszenia udziału) oraz chętni (potwierdzenie zgłoszeniem w pokoju nauczycieli wychowania – fizycznego do dnia 16.02.2018r – piątek) z klas starszych.
W grach i zabawach na śniegu biorą udział wszyscy uczniowie.

Plan organizacyjny turnieju gier i zabaw na śniegu:
Uczniowie zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe (I – IIISP; II – IV-VISP;
VII – II-IIIG)
Przygotowanie miejsc do ćwiczeń oraz ewentualna ich zmiana w trakcie rozgrywek będzie uzależniona od warunków atmosferycznych oraz czasu trwania rywalizacji w poszczególnych grach i zabawach.

W dniach 14 – 20.02.2018r. Wychowawcy klas IVSP i starszych podczas godzin wychowawczych przeprowadzą quiz wiedzy o Helenie Marusarzówny oraz wyłonią zwycięzcę quizu w swojej klasie.

Harmonogram:
8:15 – wyjazd na zawody narciarskie
11:45 – powrót do szkoły uczestników zawodów narciarskich
12:10 – rozpoczęcie gier i zabaw na śniegu (dla wszystkich uczniów)
13:30 – podsumowanie wydarzeń dnia – ogłoszenie wyników rywalizacji, dekoracje zwycięzców
14:00 – uroczyste zakończenie obchodów Dnia Patronki