W środę i piątek spotykamy się na zajęciach z „Robotyki i programowania”. Dzięki wsparciu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w Szczyrku realizujemy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, które swoje pasje mogą rozwijać na dodatkowych zajęciach prowadzonych w szkolnej pracowni informatycznej.

Na zajęciach korzystamy z zestawów „Lego Mindstorms”. Klocki „Lego” połączone z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalają między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki przez ich odpowiednie zaprogramowanie.