7 czerwca (piątek) odbędzie się w naszej szkole VI Międzynarodowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Turniej organizowany jest w ramach przyjętego Programu Profilaktycznego BRD „Bezpieczeństwo, Zdrowie, Ratunek” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczyrku.

Jednym z istotnych składników zdrowego i bezpiecznego stylu życia jest aktywność fizyczna, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego, jak również wartościowania sposobu jego zagospodarowania. Promocja zdrowia, a co się z tym wiąże – bezpieczeństwa, jest procesem umożliwiającym człowiekowi zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz bezpieczeństwem swoim i innych osób.

Do działań związanych z kształtowaniem postaw mających na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia należą także działania ratownicze, a więc: pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, umiejętność korzystania z usług służby zdrowia i innych służb ratowniczych, świadomość własnych umiejętności medycznych, medycznych przede wszystkim umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych.

W VI Międzynarodowym Turnieju BRD 2019 wezmą udział uczniowie SP1 i SP2 w Szczyrku oraz uczniowie SP Pisek z Czech. Łącznie zaangażowanych w turnieju będzie ok. 100 uczniów i nauczycieli.