Wakacje w naszej placówce przebiegały bardzo pracowicie. Na terenie placówki przeprowadzono szereg remontów, m.in. remont toalet chłopców – parter i I piętro, dzięki środkom finansowym Rady Rodziców remontowaliśmy świetlicę.

Dokonaliśmy szereg napraw istniejącego sprzętu, plac zabaw na boisku szkolnym oraz plac apelowy. Te wszystkie działania pozwoliły nam przywitać uczniów 1 września w bezpiecznej placówce. W czasie wakacji część uczniów naszej szkoły korzystała z zajęć sportowych, a w ramach UKS „Jedynki” młodzież brała udział na basenie pod opieką pani mgr Doroty Caputy-Krzywoń.

1 września br. w trakcie inauguracji  nowego roku szkolnego pan Burmistrz Antoni Byrdy wręczył tablety uczniom klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, czym wpisaliśmy się w Ministerialny Rozwój Placówek Oświatowych w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnej „TIK”. Tablety będą służyły naszym uczniom jako pomoce dydaktyczne, wzbogacając oraz ułatwiając podstawę programową z zakresu edukacji „TIK”, matematycznej, językowej i przyrodniczej.

Wychowawca klasy pierwszej SP pani Barbara Dutka wraz z nauczycielem języka angielskiego i informatyki p.Brunonem Bieleckim skonstruowali Szkolny Program Nauczania dla kl.1 SP uwzględniając pracę z tabletami.

Mam nadzieję, że działania te wpisują naszą szkołę jako „szkoła nowoczesna”, dbająca o bezpieczeństwo oraz dobrze przygotowującą młodzież do funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości.

Bardzo ważnym wydarzeniem w czasie wakacji był awans naszego kolegi pana Tomasza Kowalika na stanowisko Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Pan Tomasz Kowalik przez lata dał się poznać jako doskonały nauczyciel, bardzo aktywny działacz sportowy oraz wielki przyjaciel młodzieży. Mam nadzieję ,że lata spędzone w naszej placówce będą dla p. Tomasza Kowalika doskonałym materiałem do podejmowania decyzji w zakresie  funkcjonowania oświaty w naszym regionie.

Życzymy mu pomyślności w pracy na nowym stanowisku, a uczniom, rodzicom, nauczycielom spokojnego, choć mam nadzieję pracowitego nowego roku szkolnego 2016/2017.

 

Janusz Makuch
Dyrektor ZSPiG nr 1 w Szczyrku