Scenariusz do czwartych zajęć projektu Akademii Przedszkolaka pt. „Komputerowe zabawy przedszkolaków”.
Cele operacyjne – dziecko:

 • potrafi otworzyć samodzielnie program Paint;
 • zna i potrafi używać narzędzi programu potrzebnych do tworzenia figur oraz pokolorowania ich;
 • potrafi operować myszką tak, by trafić na wyznaczony punkt w narzędziach i przenieść go na otwartą kartę programu;
 • rozpoznaje i różnicuje cztery figury geometryczne: kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt.
 • potrafi otworzyć program Word;
 • potrafi odszukać na klawiaturze litery potrzebne do napisania swojego imienia;
 • potrafi rozpoznać globalnie imię swoje i imiona niektórych kolegów;
 • zna imiona swoich rówieśników z grupy;
 • wie do czego służy komputer;
 • zna wady i zalety komputera;
 • wie w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w sieci;
 • umie poruszać się po bezpiecznych stronach internetowych;
 • opowiada o własnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z komputera;
 • zna i nazywa podstawowe części komputera;
 • korzysta z zasobów Internetu.


Przebieg zajęć:

 1. Powitanie dzieci, pokaz filmów dotyczących prawidłowej postawy przy komputerze oraz bezpiecznego używania Internetu.
 2. Oglądanie stanowisk komputerowych, prezentacja poszczególnych części zestawu komputerowego,  rozpoznawanie ich w pracowni komputerowej i nazywanie, ćwiczenia praktyczne przy komputerze.
 3. Słuchanie wiersza S. Konarzewskiego „Mój kolega komputer”

„Mój kolega komputer”

(Stanisław Karaszewski)

Mam komputer supernowy

Z monitorem kolorowym,

Klawiaturą, stacją dysków

I malutką, zwinną myszką!

Mój komputer, mój komputer,

On jest super, super, super!

On najlepszym jest kolegą,

nie potrzeba mi innego!

Och! Ach! Och! Ach!

To najlepszy kumpel w grach!

Nagle, rety! Co się dzieje?!

W komputerze coś szaleje,

Wirus groźny niesłychanie

Pożarł program, połknął pamięć!

Wirus popsuł mi komputer,

Już komputer nie jest super!

Ale za to mam dobrego,

Mam kolegę prawdziwego!

Och! Ach! Och! Ach!

To najlepszy kumpel w grach.

 

Wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza i próba odpowiedzi na pytania:

– Kim dla chłopca był komputer?

– Jak wyglądał komputer?

– Co zrobił wirus?

– Kiedy chłopiec zrozumiał, że komputer nie zastąpi prawdziwego kolegi?

 1. Rozwiązywanie zagadek o figurach geometrycznych:–   Powiem tylko: jestem szczery, ujrzysz u mnie boki cztery,
  cztery kąty i wierzchołki – obce mi są różne dołki.
  Moje boki są równiuteńkie, a cztery kąty prościutkie.

  (kwadrat)

  –    Toczę, toczę się wesoło i do wszystkich macham w koło.
  Początku nie mam ani końca, podobne jestem do słońca.
  Wszyscy mnie doskonale znacie – myślę, że gotową odpowiedź już macie!

  (koło)

  –    Mam cztery boki równe parami, chociaż różniące się długościami.
  Nie jestem jednak kwadratem, a tylko jego bliskim bratem.
  Tak jak on – cztery kąty proste mam, lecz nie jestem taki sam.
  Teraz już pewnie poznacie, kogo przed sobą macie.

  (prostokąt)

  –  Ta magiczna liczba trzy – zawsze towarzyszy mi.
  Mam trzy boki i wierzchołki, trzy mam kąty, trzy odcinki.
  Twoja buzia mówi mi, że odgadniesz raz, dwa, trzy.

  (trójkąt)

 1. Włączenie komputera, uruchomienie programu Paint poprzez dwukrotne naciśnięcie ikony programu na pulpicie.
 2. Praca w programie Paint – rysowanie figur geometrycznych z wykorzystaniem przybornika programu; wypełnianie kolorem; dorysowywanie elementów wg swojego pomysłu; nadawanie tytułów obrazkom.
 3. Uruchomienie programu Word poprzez dwukrotne naciśnięcie ikony programu na pulpicie; przypomnienie wyglądu klawiatury, wskazywanie poszczególnych literek swojego imienia na klawiaturze.
 4. Praca w programie Word – pisanie swojego imienia z wykorzystaniem pogrubionych, drukowanych liter; próba zmiany koloru każdego imienia poprzez podświetlanie imion i wybór ulubionego koloru dziecka (zaznaczenie, wejście w kolor czcionki).
 5. Nauczyciel wybiera stronę www.krasnoludki.pl, zakładkę malowanki i proponuje, aby uczniowie narysowali ulubionego bohatera z bajek.