13 września 2018 r. Gmina Szczyrk podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy.

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2018-2019.

Przedsięwzięcie stanowi element programu ograniczenia emisji szkodliwych związków z budynków użyteczności publicznej oraz uporządkowania ich gospodarki energią cieplną.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku. Prace termomodernizacyjne obejmą docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Ponadto wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz oprawy oświetleniowe wewnątrz budynku. Projekt przewiduje również montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach pozostałych prac budowlanych zaplanowano zmianę konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną wraz z podniesieniem wysokości użytkowej sali gimnastycznej, zabudowę dachu dwuspadowego nad łącznikiem pomiędzy częścią dwukondygnacyjną a salą gimnastyczną, przebudowę zadaszeń nad wejściami głównymi do szkoły oraz wymianę pokrycia dachowego na jednolity materiał na całym budynku.

Rezultatem termomodernizacji budynku szkoły będzie zmniejszenie straty energii cieplnej budynku, która pozwoli na oszczędności kosztów ogrzewania, a także pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czyli ograniczenie tzw. „niskiej emisji”.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 866 467,08 zł.

Koszt kwalifikowalny zadania to 2 190 020,04 zł.

Wartość współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 861 517,04 zł.