1 marca 2019 roku przy figurze Piety Szczyrkowskiej i kamiennym obelisku poświęconym pamięci żołnierzy zgrupowania „Bartka” odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.

Brali w niej udział przedstawiciele władz Miasta Szczyrk, Powiatu Bielskiego, dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 2 w Szczyrku, a także długoletni organizator tych uroczystości Zdzisław Starościak. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowali program artystyczny. Po odmówieniu modlitwy młodzi przypomnieli bohaterskie czyny czterech żołnierzy wyklętych, których życiorysy najbardziej zapadły im w pamięć. Należeli do nich:

  • Mjr. Henryk Flame PS. „Bartek” – „Król Podbeskidzia”, przywódca największego antykomunistycznego ugrupowania Śląska Cieszyńskiego, zamordowanego w skrytobójczym zamachu.
  • Rtm. Witold Pilecki, sprowokował swoje aresztowanie przez Gestapo i trafił do obozu w Auschwitz, gdzie powstały jego raporty o holokauście. Brał udział w powstaniu warszawskim, organizował podziemne struktury antykomunistyczne. Został skazany na karę śmierci i stracony 25 maja 1948 roku.
  • Danuta Siedzikówna PS. „Inka”. Została aresztowana rankiem – 20 lipca, stała się więźniem specjalnym. Przeszła przez długotrwałe, okrutne, połączone z torturami śledztwo. Skazana na karę śmierci, wyrok wykonano 28 sierpnia 1946.
  • Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” „, podporucznik Armii Krajowej, dowódca szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK, wraz ze swoim oddziałem został wydany UB przez swoją łączniczkę. Zginał w walce w wieku 21 lat.

Żołnierze niezłomni – żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywani „zaplutymi karłami reakcji…” Wspólnie musimy dbać, aby pamięć o tych bohaterskich ludziach nigdy nie zaginęła.