Zapraszamy uczniów kl. III gimnazjalnych, nauczycieli i rodziców na: VI Giełdę Szkół Ponadginazjalnych, która odbędzie się dnia 21 marca 2014 roku w godz. od 9.00-12.00 w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

Giełda skierowana głównie do uczniów klas III gimnazjum będzie promowała ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalych powiatu bielskiego i żywieckiego. Promotorzy udzielą rzetelnych informacji o przedmiotach wiodących, profilach, kierunkach kształcenia i zawodach w poszczególnych typach szkół.

Poradą służyć będzie doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.

Liczymy, że i w tym roku nasza inicjatywa spotka się z przychylnością i dużym zainteresowaniem młodzieży         i dorosłych.