Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy jeszcze nie uzyskali uprawnień mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego po konsultacji z p. Bieleckim. Terminy egzaminów zostaną podane wkrótce.

Polecamy: http://brd.edu.pl/