Regulamin konkursu wiedzy dla uczniów klas IV – VI SP

Powietrze bez smogu”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku.
 • Cele konkursu:
 • promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zanieczyszczonego powietrza i jego wpływ na zdrowie człowieka,
 • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko i troski o najbliższe otoczenie.
 • Tematyka powietrza:
 • Źródła zanieczyszczeń powietrza;
 • Przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza;
 • Rodzaje smogu (typ Los Angeles i typ Londyński);
 • Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza;
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizmy żywe;
 • Skala porostowa i jej zastosowanie.
 • Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI SP
 • Przebieg konkursu:
 • Konkurs odbędzie się w dniu 22.10.2019 w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku .

 • Uczestnicy rozwiązują test wiedzy złożony z 10 zadań.

 • Komisje konkursowe powołane w placówkach oceniają prace pisemne do dnia 24 października 2019r. i wyłaniają I, II i III miejsce.

 • Wręczenie nagród odbędzie się trakcie happeningu ekologicznego na Placu Św. Jakuba w dniu 25 października 2019r.

 • Bibliografia:

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/141001/v/33/t/student-canon/m/ifc3Qv6OxA#ifc3Qv6OxA_d5e135

https://kb.pl/porady/zanieczyszczenie-powietrza-w-polsce-czyli-skad-sie-bierze-smog-_wp18/

http://bialystok.stat.gov.pl/gfx/bialystok/userfiles/_public/seminaria_i_konferencje/a.matwiejuk.pdfslajd 12

http://www.focus.pl/artykul/czym-jest-smog-i-jak-nam-zagraza-powietrze-ktore-szkodzi

Wiadomości zawarte w podstawie programowej do przyrody, biologii i geografii dla klas IV – VI SP.