Poniżej prezentujemy dokument na temat standardów i polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku.

Standardy i polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku